You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

КРАУН ЕООД

Hydrorise Implant

Hydrorise Implant

Hydrorise Implant (Хайдрорайз Имплант) е рентгеноконтрастен А-силикон за сканиране, който е разработен специално за имплантология. Постига най-добро представяне при обеззъбени челюсти с повече от два импланта. ...
Подкрепа на микро и малки предприятия

Подкрепа на микро и малки предприятия

Финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. ...