You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Политика на поверителност

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на crown-bg.com, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние? 
/crown-bg.com/ е търговското наименование на „КРАУН“ ЕООД, българско юридическо лице със седалище: гр. София 1000, ул.Разслатица №5, ЕИК /единен идентификационен код/ BG160054092 (наричано по-долу „ crown-bg.com“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Кои категории лични данни обработваме ние?
Събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:
• Когато си създавате профил в crown-bg.com, Вие ни изпращате Вашите адрес на електронна поща, телефонен номер, собствено и фамилно име;
• Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане и телефонен номер.
Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме Вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил. Приканваме Ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.
В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.
Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?
Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
1. Предоставяне на услуги на crown-bg.com във Ваша полза
Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
• създаване и управление на профил в платформата на crown-bg.com;
• обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
• разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
• връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
• възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
• подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на crown-bg.com или на маркетплейс продавачите в онлайн платформата на crown-bg.com;
Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между crown-bg.com и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
2. Усъвършенстване на нашите услуги
Ние бихме искали винаги да Ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да Ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно пазарни проучвания и изследвания.
Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.
3. Маркетинг
Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да Ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от Вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Моят Профил/Количка“ или „Моят Профил/Желани“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение. За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.
В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:
• промените настройките в клиентския профил в раздел „Известия“;
• използвате връзката „Отписване за известия“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
• се свържете с crown-bg.com, използвайки данните за контакт по-горе.
В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.
4. Защита на нашите законни интереси
Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
• мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на crown-bg.com срещу кибератаки;
• мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
• мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.
Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите данни? 
По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в crown-bg.com. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?
В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
• доставчици на куриерски услуги;
• доставчици на платежни/банкови услуги;
• застрахователни компании;
• доставчици на ИТ услуги;
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.
 
Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?
Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.
Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме стандартни алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.
Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?
Имате право да видите и да получите копие на личните данни, които имаме за Вас, включително електронно копие, както и да изискате от нас да извършим корекции на неточни или непълни лични данни, които имаме за Вас. Също така можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които сте ги предоставили, да ограничите как обработваме Вашите лични данни само до определени цели, където изтриването не е възможно, или да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от нас. При определени обстоятелства може да поискате да изпратим копие от личните Ви данни на трета страна по Ваш избор.
За да упражните което и да е от тези права, свържете се с нас, като използвате данните за контакт на дружеството. Ако смятате, че правата Ви са били нарушени имате и право да подадете жалба до Дружеството.

Какво ще стане, ако преразгледаме настоящата Политика за поверителност?
Периодично може да внасяме промени в настоящата Политика за поверителност, за да отразим промените в правните ни задължения или начините, по които обработваме личните Ви данни. Ще Ви информираме за всички съществени редакции на настоящата Политика за поверителност и тя ще влиза в сила, след като сте били уведомени.

Как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси или опасения?
Можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу, за да:

• задавате въпроси;
• изразите опасения или да подадете жалба;
• откажете от програма или услуга; и/или
•  да упражните някое от гореизброените права, включително достъп, корекция, преносимост, възражения, ограничение и изтриване.

Лице за контакт: Фади Файсал
Адрес за кореспонденция:  гр. София 1000, ул. „Разслатица“ №5
Имейл адрес: crown.shop@abv.bg


С какви средства за обжалване разполагате?
За повече информация за правата Ви относно поверителността и защитата на данните, или ако не можете да разрешите даден проблем директно с нас и желаете да подадете жалба, свържете се с Комисия за защита на личните данни.